دانشمندان انگليسی يك ربات بيولوژيك طراحی كرده‌اند كه توسط نورونها (سلولهای عصبی) موش كنترل می‌شود.

دانشمندان انگلیسی یك ربات بیولوژیك طراحی كرده‌اند كه توسط نورونها (سلولهای عصبی) موش كنترل می‌شود.

به گزارش نشریه ی "نیو ساینتیست" ، این ربات می‌تواند با چرخ‌های خود در محیط اطراف گشت زنی كند و به طور بی سیم با یك مجموعه نورون در ارتباط است كه این نورون‌ها در داخل یك كابینت استریل كه دمای آن مطابق دمای بدن تنظیم شده است، نگهداری می‌شوند.

این مغز بیولوژیك به ربات سیگنال‌هایی می‌دهد تا اشیایی را كه در مسیرش قرار دارند، هل بدهد.

ربات مغز موش كه با كوشش محققان دانشگاه ریدینگ طراحی شده، هم اكنون در حال آموزش دیدن است، تا به محیطهای اطراف خود آشنایی پیدا كند.

پروفسور كوین وارویك كه مدیریت این پروژه را بر عهده داشته می‌گوید : این تحقیق جدید بسیار شگفت انگیز و جالب است، چون برای اولین بار است كه یك مغز بیولوژیك ، بدن رباتیك در حال حركت خود را كنترل می‌كند و در عین حال نیز به ما امكان می‌دهد بررسی كنیم كه چطور مغز یاد می‌گیرد یا تجارب خود را به خاطر می سپارد.

هم اكنون پژوهشگران در حال بررسی این مساله هستند كه چطور ربات جدید یاد می‌گیرد که ردیابی كند.