بر اساس يك مطالعه كه به تازگي انجام شده است، رنگ‌هاي قرمز برگ درختان جنگل در فصل پاييز كه تا حدودي به خاطر خاكي است كه در آن مي‌رويند، به محافظت از درختان در زمستان كمك مي‌كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي لايو ساينس، علت اينكه چرا رنگ سبز برگ درختان در تابستان به رنگ‌هاي زرد، نارنجي و قرمز درخشان تغيير مي‌يابد براي دانشمندان يك معما بوده است. زيرا اين روند يعني تبديل رنگ سبز به زرد و نارنجي و قرمز به انرژي نياز دارد و ظاهرا فايده‌اي هم براي درخت ندارد.

رنگدانه‌هاي نارنجي و زرد، در تمام طول سال در برگ درختان وجود دارد، اما زماني نمايان مي‌شود كه كلروفيل سبز از برگ خارج مي‌شود. دانشمندان از عملكرد اين رنگدانه‌ها بيشتر از رنگدانه‌هاي سرخ فام آگاهي دارند.

تحقيق جديد نشان مي‌دهد چرا درختان براي توليد رنگدانه‌هاي قرمز "آنتوسيانين‌ها" (‪ (anthocyanins‬خود را به زحمت مي‌اندازند.

آنتوسيانين‌ها به عنوان نوعي ضد آفتاب براي درختان عمل مي‌كنند و از برگ درختان در برابر اشعه مضر خورشيد محافظت مي‌نمايند و همچنين مانع از يخ زدن برگ‌ها مي‌شوند.

در سال ‪" ، ۲۰۰۳‬ويليام هوچ" فيزيولوژيست گياهان از "دانشگاه ايالتي مونتانا" دريافت اگر توليد آنتوسيانين‌ها در برگ درختان از طريق ژنتيكي متوقف مي‌شد، برگ‌ها در برابر نور آفتاب بسيار آسيب پذير مي‌شدند و در نتيجه مواد غذايي كمتري به ريشه‌هاي گياهان براي ذخيره زمستاني مي‌فرستند.

مطالعه جديد كه ‪ ۲۹‬اكتبر در نشست سالانه "انجمن زمين شناسي آمريكا" ارائه شد، يك گام جلوتر رفته است و نشان مي‌دهد توليد آنتوسيانين‌ها براي درختاني كه در خاك‌هاي فقير از نظر نيتروژن مي‌رويند مفيد است، زيرا اين رنگدانه‌ها به مدت طولاني‌تري از برگ درختان محافظت مي‌كنند تا برگها بتوانند ريزمغذي‌هاي بيشتري را براي ذخيره در ريشه، پيش از آغاز فصل زمستان جذب كنند.

بنابراين رنگ‌هاي قرمز رنگ كه در برگ درختان در فصل پاييز پديدار مي‌شود نشانه تلاش درخت براي بقا است.