گروهی از پژوهشگران دانشگاه دولتی آيووا كراواتی را طراحی كرده‌اند كه با داشتن صفحه‌های خورشيدی قادر است تلفن همراهی كه در آن جای داده می‌شود را شارژ كند.

 

به گزارش ایسنا این پژوهشگران از منسوجات چاپی دیجیتالی برای چاپ پارچه‌هایی كه با الگوی سلول‌های خورشیدی مطابقت دارند، استفاده كرده‌اند تا فن‌آوری پوشیدنی بیابند كه چندان به چشم نیاید.

این كراوات خورشیدی در نور كامل ‌٦/٣ ولت برق تولید می‌كند اما بزرگ‌ترین مشكل این كراوات مهندسی یا ساخت آن نبوده بلكه مربوط به بستن آن است زیرا صفحه‌های خورشیدی به سادگی تا و خم نمی‌شوند در نتیجه گره كراوات باید پهن‌تر از حد معمول باشد.