محققان حیات وحش استرالیا نوعی از دلفین‌هایی را در سواحل جنوبی این كشور یافتند كه قاردند با دم خود بر روی آب راه بروند، این در حالیست كه این نوع حركت تنها از دلفین‌های تعلیم دیده باغ وحش‌ها سر می‌زند.

 

محققان انجمن حفاظت از دلفین‌ها و نهنگ‌ها (WDCS) با مطالعه بر روی این نوع از دلفین‌ها به این نتیجه دست یافتند كه این نوع از دلفین‌ها با مشاهده همنوعان خود در پارك آبی نگهداری دلفین‌ها از آنها یاد گرفته و تقلید كرده‌اند.
 

مایك باسلی، یكی از محققان انجمن حفاظت از دلفین‌ها و نهنگ‌ها كه این گروه از دلفین‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد، گفت: ما به هیچ وجه قادر به توضیح چگونگی این عملكرد صورت گرفته از سوی دلفین‌ها نیستیم.
منبع:hamvatansalam.com