دانشمندان استرالیایی با بررسی زندگی نهنگ ها، دریافتند می توان از روی دندان این آبزیان بزرگ، به علت تلف شدن جمعی آنها پی برد.

به گزارش مونیتورینگ شبكه خبر به نقل از آسوشیتدپرس، پژوهشگران "دانشگاه تاسمانی" استرالیا، در نتیجه این بررسی مشخص كردند سن نهنگ های خودكشی كرده، بین چند ماه تا 64 سال بوده است؛ ضمن اینكه این نهنگ ها با یكدیگر خویشاوندی و آشنایی داشته اند.

در سال 1998 بیش از 100 قطعه نهنگ در سواحل تاسمانی در مدت چند روز به گل نشستند و تلف شدند. پس از آن نیز حوادث
مشابهی در مناطق دیگر جهان رخ داد. این اقدام گروهی نهنگ همواره شگفتی دانشمندان را سبب شده است.

از این رو، در این پژوهش، پژوهشگران با شكستن و خرد كردن دندان نهنگ های تلف شده، به بررسی آنها پرداختند و معلوم شد می توان سن نهنگ ها را از روی دندانشان تخمین زد.

همچنین این دانشمندان با به كار بردن علم جمعیت شناسی، رفتارهای اجتماعی نهنگ ها را بررسی و مشخص كردند نهنگ ها از همه سنین با مشاهده یك یا چند نهنگ سرگردان یا به گل  نشسته، به ساحل می روند و از همنوع خود حمایت و همدردی می كنند.

همچنین این بررسی ها نشان داد نهنگ ها در اعتراض به شكار نهنگ ها توسط انسان ها، به ساحل می روند و خودكشی می كنند.

بررسی های تكمیلی در این زمینه ادامه دارد.