فارس: معاون سازمان سنجش از آغاز پذيرش مجدد 74 هزار داوطلب كنكور از سه‌شنبه 24 مهر خبر داد.
ابراهيم خدايي با اشاره به اينكه مرحله تكميل ظرفيت كنكور از سه شنبه 24 مهر به صورت اينترنتي آغاز مي‌شود، گفت: تمام داوطلبان پذيرفته شده و نشده كنكور مي‌توانند در تكميل ظرفيت شركت كنند.
وي با بيان اين‌كه مرحله تكميل ظرفيت كنكور تا 29 مهر ادامه دارد، گفت: نتايج تكميل ظرفيت دانشگاه‌ها در نيمه اول آبان اعلام مي‌شود.
معاون سازمان سنجش با اشاره به اين‌كه در تكميل ظرفيت 30 هزار داوطلب در دوره‌هاي آزمون محور دانشگاه پيام نور پذيرش مي‌شوند، افزود: در تكميل ظرفيت دانشگاه‌ها 14 هزار نفر در دانشگاه پيام نور، 27 هزار نفر در موسسات غيرانتفاعي، هزار و 700 نفر در رشته‌هاي جديد دوره‌هاي روزانه پذيرش مي‌شوند.
وي ادامه داد: همچنين 600 نفر در دوره‌هاي شبانه و 900 نفر در شعب بين المللي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور پذيرفته مي‌شوند.