خبرگزاري فارس: معاون سازمان سنجش گفت: نتايج تكميل ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي اواسط آبان اعلام مي‌شود.

ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به اين‌كه تمام داوطلبان پذيرفته شده و نشده كنكور مي‌توانستند در تكميل ظرفيت شركت كنند، افزود: امسال 74 هزار نفر در تكميل ظرفيت دانشگاه‌ها جذب مراكز آموزش عالي كشور مي‌شوند.
وي با بيان اين‌كه 44 هزار نفر در تكميل ظرفيت جذب دانشگاه پيام نور مي‌شوند، گفت: امسال 27 هزار نفر نيز در تكميل ظرفيت دانشگاه‌ها جذب دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي مي‌شوند و مابقي نيز در دانشگاه‌هاي روزانه و شبانه پذيرش مي‌شوند