یك شركت مبدع تكنولوژی های جدید ، فناوری جدیدی را طراحی كرده است كه انرژی حاصل از حركت های روزانه را به انرژی برای شارژ تلفن همراه تبدیل می كند.

 

به گزارش فارس به نقل از اینفورمیشن ویك، شركت Motion 2 Energy كه در اصل برای طراحی تكنولوژی های جدید در این حوزه فعالیت خود را آغاز كرده است مراحل پایانی این فناوری جدید را طی كرده و در آینده نزدیك آن را به بازار وارد خواهد كرد.

در این تكنولوژی جدید سیستم مبدل طراحی شده در تلفن همراه انرژی حاصل از حركت بدن مانند حركت دستان هنگام راه رافتن را به انرژی مورد نیاز باطری تلفن همراه تبدیل می كند تا بدین وسیله تلفن همراه به خوبی شارژ شود.

مخترعان این طرح بر این اعتقاد هستند كه تكنولوژی M2E در ازای هر 6 ساعت فعالیت بدنی مانند راه رفتن، شنا كردن و یا دویدن انرژی لازم برای 30 تا 60 دقیقه صحبت دائم با تلفن همراه را تامین كند.

دیوید رو، مدیرعامل این شركت تكنولوژیكی در توضیح این فناوری گفت: بیش از 3 میلیارد تلفن همراه در جهان وجود دارد كه تمامی آن ها نیاز به شارژ شدن و اتصال به برق دارند كه شارژ شدن آن ها گاها به مشكل اساسی برای كاربران تبدیل می شود اما با این تكنولوژی جدید كه نوعی تكنولوژی سبز نیز محسوب می شود این مشكل كاربران حل می شود.

وی افزود: در تلاش هستیم تا این فناوری جدید را را برای سایر دستگاه ها مانند پلیرها نیز طراحی كرده و بسازیم.