محققان آمريكايي يك حسگر مغناطيسي ابداع كرده‌اند كه از يك دانه برنج كوچكتر است و آنقدر حساس است كه مي‌تواند ضربان قلب را در دوران جنيني تشخيص دهد.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، اين حسگر پتانسيل انجام شماري از كاربردهاي جديد پزشكي و امنيتي را دارد.

محققان گفتند، اين حسگر مي‌تواند يك وسيله ارزان قيمت و قابل حمل براي تشخيص تغييرات در يك حوزه مغناطيسي باشد.

ويژگي‌هاي دقيق‌تر اين حسگر روز پنجشنبه در مجله "‪"Nature Photonics‬ چاپ شد.

اين ابزار از آخرين ميني حسگر ‪ NIST‬كه به اندازه ريز تراشه است هزار برابر حساس‌تر است.

"جان كيچينگ" از "موسسه ملي استانداردها و فناوري (‪ (NIST‬وزارت بازرگاني كه رياست اين مطالعه را بر عهده داشت گفت اين ابزار كه در حال حاضر تنها نمونه اوليه آن ساخته شده است، مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلفي از تحت نظر قرار دادن قلب در دوران جنيني گرفته تا كشف مواد منفجره مورد استفاده قرار گيرد.

وي در يك گفت و گوي تلفني گفت، اين حسگر از آنجا كه بسيار كوچك است، مي‌تواند چند هفته با يك باتري ‪ AA‬كار كند.

نمونه اوليه اين حسگر شامل يك ظرف كوچك است كه حدود ‪ ۱۰۰‬ميليارد اتم روبيديوم (‪ (rubidium‬را در بر دارد.

محققان ‪ NIST‬يك پرتو ليزر ماوراي قرمز را به درون اين ظرف مي‌اندازند و مقدار نوري را كه اين اتم‌ها جذب مي‌كنند، اندازه مي‌گيرند.

هر چه مقدار جذب اين اتم‌ها بيشتر باشد حوزه مغناطيسي قويتر خواهد بود.

كيچينگ گفت اين ابزار به اندازه زيادي قابل انطباق است. اين حسگر مي‌تواند براي اندازه‌گيري فعاليت الكتريكي در مغز، كمك به تشخيص تومورها يا نظاره عملكرد مغزي مورد استفاده قرار گيرد.

از اين حسگر مي‌توان در مناطق جنگي براي تشخيص بمب‌هايي كه منفجر نشده‌اند نيز استفاده كرد.