به نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا ارنست فر محقق دانشگاه زوریخ و همکارانش به این نتیجه رسیده اند که انسانها از همان بدو تولد آماده بذل و بخشش نیستند و این خصوصیت به تدریج در آنها ظاهر می شود.
 

به گفته آنها کودکانی که در خانواده های تک فرزند متولد می شوند بیشتر از بقیه کودکان از اقبال رهایی از خساست برخوردارند و فرزندان کوچک خانواده بیشتر از بقیه با مشکل خساست مواجه هستند.
پیش از این روانشناسان بارها تاکید کرده بودند که حس بذل و بخشش بلافاصله در انسان ایجاد نمی شود ولی نتوانسته بودند سن مشخصی برای پیدایش آن بیابند. محققان سوئیسی با بررسی آزمایشهایی که در خصوص حس بذل و بخشش در کودکان با سنین مختلف انجام شده متوجه شدند در سه سالگی کودکان به شدت خودخواه هستند و فقط در هفت سالگی بیشتر آنها خوراکیهای خود و از جمله شیرینی و شکلات را با بقیه تقسیم می کنند و این حس با افزایش سن تقویت می شود.
به گفته آنها حس بذل و بخشش ارتباط مستقیمی با حس مسئولیت دارد و علاوه بر این کودکانی که خواهر یا برادری ندارند بیست و هشت درصد از بقیه دست و دلبازترند.