تصاویر ماهواره‌ای جدید از قطب شمال نشان می‌دهد این منطقه برای اولین بار در طول تاریخ بشر تبدیل به جزیره شده است.

 

به گزارش دیلی، آب شدن یخ‌ها در سال‌های اخیر که با روند بسیار سریع صورت می‌گیرد سبب شده تا این منطقه از شمال شرق و شمال غرب به طور کامل باز شده و رفت و آمد با کشتی به دور آن امکان‌پذیر باشد.

باز شدن یخ‌ها و در نتیجه تبدیل شدن این منطقه به جزیره از سالیان سال قبل آرزوی تمامی کمپانی‌های کشتی‌رانی بود که بتوانند بدون دور زدن تمامی مسیر قطب به راحتی از آن عبور کنند و هزاران کیلومتر از مسیر خود کم کنند.

اما با وجود خوشحالی کشتیرانان برای دانشمندان این علامت دیگری از اوضاع بسیار بد جوی و فاجعه‌ای در طبیعت است که "گرمایش جهانی" آن را رقم زده است.

عکس‌های گرفته شدن توسط ناسا نشان می‌دهد که آب شدن یخ‌ها به طور کامل سبب اتصال اقیانوس اطلس و آرام شده است.

برنامه‌های کشتیرانی برای کوتاه کردن مسیرها آغاز شده و یک کمپانی آلمانی قصد دارد اولین مسیر کوتاه شده کشتی‌های خود را از این کشور به ژاپن طراحی کند.