پژوهشگران در آمريكا موفق به شناسايی ژنی شده اند كه هم اشتها و هم باروری را كنترل می‌كند.

 

به گزارش ایسنا، این ژن كه "TORC1" نام دارد به عنوان یك "كلید اصلی" عمل می‌كند كه می‌تواند كلید غذا خوردن را خاموش كند و امكان بارداری را فراهم نماید.

تحقیقات نشان داد: موش‌هایی كه فاقد این ژن هستند نمی‌توانند تولیدمثل كنند و بیش از حد اضافه وزن پیدا می‌كنند.

نتایج این تحقیق در مجله پزشكی نیچه مدیسین منتشر شده است.

به گفته پژوهشگران؛ هم زنان زیر وزن طبیعی و هم زنان مبتلا به اضافه وزن هردو با مشكلات باروری مواجه هستند و این تحقیق كه در انستیتو سالك در كالیفرنیا انجام شده نشان می‌دهد كه ژن TORC1 نقش اصلی درهر زمینه ایفا می‌كند.

در شرایط طبیعی وقتی مصرف غذا به مقدار كافی صورت می‌گیرد، سلول‌های چربی هورمونی بنام لپتین تولید می‌كنند. به گفته پژوهشگران؛ این هورمون ژن TORC1 را روشن می‌كند درنتیجه اشتها كاهش یافته و فرد توان تولیدمثل پیدا می‌كند.

اما در هنگام كمبود غذا در بدن درست عكس این عمل رخ می‌دهد و در نتیجه از بارداری جلوگیری می‌كند. دراین شرایط انرژی بسیار زیادی از یك زن مصرف می‌شود.