تحقيقات نشان می‌دهد احتمال وقوع مرگ در افرادی که فاقد حس رضايت از زندگی هستند، بسيار زياد است.
 

طی تحقیقات به عمل آمده احتمال افزایش میزان خطر مرگ در افرادی که از زندگی خود ناراضی هستند، زیاد بوده و علل بروز مرگ در این افراد بیشتر بیماریهای عروقی و عوامل بیرونی از جمله خودکشی ذکر شده است.

به گزارش مهر، تحقیقات اخیر که توسط محققان دانشگاه توهوکو مبنی بر بررسی تاثیر عدم حس رضایت از زندگی بر میزان خطر مرگ و میر صورت گرفته است، یکی از گسترده ترین تحقیقات در نوع خود به شمار می آید که علل خاص بروز مرگ را نیز مورد آزمایش قرار داده است.

در این بررسیها، محققان 43 هزار و 391 هزار نفر زن و مرد 40 الی 79 ساله ساکن در منطقه اوساکی را به مدت هفت سال تحت نظر گرفته و میزان رضایت تمامی آنها از زندگی را مورد سوال قرار دادند که جواب 59 درصد از آنها مثبت، 36.4 درصد از آنها نامشخص و 4.6 درصد از آنها منفی بود.

بررسیها نشان داد که احتمال ازدواج، تحصیل، سلامتی، فشار عصبی پایین، عدم وجود دردهای مزمن و توانایی فیزیکی در افرادی که از این حس محروم بودند، بسیار پایین بود.

بر اساس گزارش رویترز، در طی دوران 7 ساله تحقیق در مجموع احتمال مرگ در افرادی که از حس رضایت از زندگی برخوردار نبودند 50 درصد بیشتر از افرادی بود که از زندگی راضی بودند این افراد 60 درصد به دلیل بیماریهای عروقی مانند ایست قلبی و 90 درصد به دلیلی عوامل طبیعی جان خود را از دست دادند.

دلیل مرگ 90 نفراز 186 نفری که در طی تحقیقات بر اثر عوامل خارجی جان خود را از دست دادند، خودکشی ذکر شده است.