دانشگاه كيل انگليس اعلام كردند ستاره شناسان مركز "جستجوي سيارات با استفاده از دوربين‌هاي داراي زاويه ديد وسيع" (‪ ،(WASP‬سه سياره جديد كشف كردند.

گزارش ايرنا و به نقل از شين‌هوا، عبور اين سيارات خارج از منظومه شمسي موسوم به "‪ "WASP-4" ،"WASP-5‬و "‪ "WASP-3‬از مقابل ستاره خود، مشاهده شد.

وسپ ‪ ،۳‬سومين سياره‌اي است كه اين تيم آن را در نيمكره شمالي و با استفاده از دوربين "ابر وسپ" كه در جزاير قناري نصب شده، كشف كرده است.

وسپ ‪ ۴‬و وسپ ‪ ،۵‬نخستين سياراتي هستند كه توسط دوربين‌هاي پروژه وسپ در آفريقاي جنوبي كشف شدند اين امر به تاييد ستاره‌شناسان سوئيسي و فرانسوي نيز رسيده است.

به گفته "كول هلير" از دانشگاه كيل، وسپ ‪ ۴‬و وسپ ‪ ۵‬اكنون درخشان‌ترين سياراتي هستند كه در آسمان نيمكره جنوبي عبور مي‌كنند.

وي افزود با مشاهده عبور يك سياره مي‌توان اندازه و جرم سياره و مواد تشكيل‌دهنده آن را تعيين كرد از اين رو اكنون مي‌توان از اين سيارات براي مطالعه چگونگي شگل‌گيري منظومه شمسي استفاده كرد.

"دان پولاچو" از دانشگاه كويين بلفاست گفت ما تنها تيمي هستيم كه سيارات عبوركننده را در نيمكره شمالي و جنوبي كشف كرده‌ايم، اين نخستين بار است كه از ابر دوربين‌هاي وسپ كه پوشش كاملي از تمامي آسمان ارائه مي‌كند استفاده كرديم.

"اندرو كامرون" ستاره‌شناس دانشگاه سنت اندرو گفت هر سه اين سيارات مشابه مشتري در منظومه شمسي هستندژ، اما آن قدر نزديك به خورشيد خود مي‌گردند كه يك سال آنها كمتر از دو روز طول مي‌كشد. اين سيارات كوچكترين دوره زماني گردشي را كه تاكنون كشف شده است، دارا هستند.

نزديك بودن اين سيارات به ستاره‌شان موجب شده تا دماي سطح آنها بيش از دو هزار درجه سانتي گراد باشد از اين رو بعيد است حياتي كه ما در نظر داريم در آن جا وجود داشته باشد.

پروژه وسپ بلند پروازانه‌ترين پروژه در جهان براي كشف سيارات بزرگ است.