سيستمهای شبيه سازی ويژه ای برای کاربری های آموزشی، پزشکی و نظامی توسط محققان پارک فناوری اصفهان طراحی و توليد شد. اين سيستم که به نام تجاری "قاليچه پرنده" ارائه شده، قادر است کاربران را در فضای سه بعدی قرار دهد.

 

مهندس مجید نامداریان مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: این سیستم دارای دوربین های ویژه ای است که با حرکت کردن، تصاویر سه بعدی را خلق می کند و می تواند فضای مجازی را برای کاربردهای مورد نظر فراهم کند.

نامداریان به کاربردهای آموزشی و پزشکی این سیستم اشاره کرد و به مهر گفت: این سیستم دارای کارکردهای گردشکری نیز است. این سیستم برای برخی شهرهای تاریخی مانند اصفهان می تواند در فضای مجازی کل آثار تاریخی را برای گردشگران ارائه دهد.

مجری طرح همچنین خاطرنشان کرد: از این سیستم می توان در آموزشهای خلبانی و تخصص های مربوط نیز سود جست.