افراد بالغی که به طور منظم فعالیت دارند حتی اگر به جای ورزش ، شغل فعالی داشته باشند ، کمتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به انواع سرطان قرار دارند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رویترز محققان ژاپنی با بررسی بیش از 80 هزار نفر از مردم این کشور و بررسی بیش از یک دهه ای آنان دریافتند خطر ابتلا به سرطان با فعالیت این افراد ، رابطه عکس دارد و در واقع کسانی که از نظر جسمانی فعال ترند کمتر به سرطان مبتلا می شوند.

محققان دریافتند از جمله سرطان هایی که با فعالیت ورزشی ، کمتر در افراد بروز می یابند می توان به سرطان کولون ، کبد ، پانکراس و معده اشاره کرد.

بیمارى سرطان در هر بافت یا عضوى از بدن انسان زمانى آغاز مى شود که سلول هاى آن بر خلاف قوانین طبیعت و بدون کنترل رشد کنند.

با رشد غیر طبیعى گاه در کوتاه مدت، گاه در طولانى مدت موجب اختلال در عملکرد بافت عضو یا اعضایى از بدن مى شوند.

رشد سلول هاى بدن در حالت طبیعى تصاعدى است، یعنى یک سلول به دو سلول وبیشتر تبدیل مى شوند، در حالى که تکثیر سلول هاى سرطانى کاملاً خارج از این روند طبیعى است.

تاکنون بیش از 300 بیمارى سرطانى مختلف شناسایى شده است.

تعدادى از این بیمارى ها با رشد و گسترش بسیار وسیع در بدن و تعدادى با رشد کمتر و گاهى در زمان طولانى تر پیشرفت مى کنند.

اگر درمان پذیر نباشند موجب مرگ بیمار مى شوند.

از آن جایى که بیمارى هاى سرطانى در نوع، رشد و پیشرفت در قسمت هاى مختلف بدن متفاوت هستند به همین دلیل راه هاى تشخیص و جلوگیرى از پیشرفت بیمارى که احتمالا با درمان صددرصد بتوان جان بیمار را از مرگ نجات داد متفاوت است.