يك تحقيق جديد كانادايی نشان داد: زياد فكر كردن می‌تواند باعث پرخوری و در نهايت منجر به چاقی شود.

 

به گزارش ایسنا پژوهشگران كانادایی طی تحقیقات خود در دانشگاه لاوال در شهر كبك دریافتند كه استرس ناشی از كار ذهنی باعث می‌شود كه افراد بیشتر بخورند كه به این ترتیب میزان دریافت كالری آنها افزایش ‌یافته و چاق می‌شوند.

به عنوان بخشی از پژوهش، محققان از 14 دانشجو درخواست كردند كه پس از انجام سه كار ساده اما متفاوت غذا بخورند. این كارها شامل نشستن و استراحت كردن، خواندن یك متن و خلاصه كردن آن و نیز انجام آزمونهای حافظه روی رایانه بودند.

پژوهشگران می‌گویند؛ این سه كار هر كدام انرژی بسیار كمی مصرف می‌كنند اما درعین حال دانشجویانی كه كار ذهنی انجام دادند نسبت به آنها كه استراحت كرده بودند سه واحد كالری بیشتری مصرف كردند.

بعلاوه این پژوهشگران دریافتند كه دانشجویان پس از خواندن و خلاصه كردن یك متن، 203 واحد كالری بیشتر استفاده می‌كنند درحالی كه پس از انجام تست‌های حافظه رایانه مقدار مصرف كالری آنها 253 واحد بیشتر است.

هم چنین نمونه‌های خونی افراد تحت آزمایش كه قبل، درحین و بعد از این سه جلسه كاری گرفته شده و آزمایش شده بود نشان داد كه در طول انجام كار ذهنی میزان گلوكز و انسولین افزایش می‌یابد چرا كه گلوكز بعنوان سوختی برای مغز درحین انجام هرنوع كار فكری و ذهنی استفاده می‌شود.