کودکانی که به بازی‌هایی ویدئویی که از لحاظ جسمی فرد را به فعالیت وامی‌دارد، می‌پردازند، انرژی را در حدی مصرف می‌کنند که ممکن است مانع از اضافه‌ وزن آن‌ها شود و همزمان سلامت قلب آنها را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز  رابین آر ملکر و آلیسون ام مک‌مانوس از "موسسه کارکرد انسانی" در دانشگاه هنگ گنک در آخرین شماره نشریه "آرشیوهای طب کودکان و نوجوانان" می‌نویسند کودکان هنگامی یک بازی ویدئویی را که نیاز به فعالیت جسمی دارد، انجام می‌دهند، نسبت به زمانی که یک بازی نشسته را انجام می‌د‌هند، چهار بابر بیشتر انرژی مصرف می‌کنند.

 دکتر راسل آر پیت از دانشگاه کارولینای جنوبی در کلمبیا در مقاله‌ای تفسیری در همین شماره نشریه‌ می‌نویسد: "این مشاهدات بسیار مهم هستند زیرا سرگرمی‌‌های الکترونیک را نمی‌توان کنار گذاشت."

"اگر ما بخواهیم فعالیت جسمی را در بافت جامعه معاصر ترغیب کنیم، مجبور خواهیم بود که با آتش به آتش پاسخ دهیم. بازی ویدئویی همراه با فعالیت جسمی ممکن است بخشی از این پادزهر در برابر رشد مسموم‌کننده سرگرمی‌های نشسته باشد."

 ملکر و مک‌مانوس مسزان ضربان قلب و مصرف انرژی در طول یک جلسه 25 دقیقه‌ای بازی را در 18 کودک با میانگین سنی 9.6 سال اندازه گرفتند.

این بچه‌ها برای 5 دقیقه استراحت کرده بودند، و سپس یک بازی بولینگ نشسته کامپیوتری، یک بازی بولینگ فعال و یک بازی کنش/دویدن را هر کدام به مدت 5 دقیقه انجام داده و بین هر بازی فعال 5 دقیقه استراحت کرده بودند.

این کودکان در مقایسه با حالت استراحت، هنگام انجام بازی ویدئویی نشسته فعال  39درصد، و هنگام  بازی بولینگ فعال 98 درصد و هنگام  بازی کنش/دویدن 451 درصد کالری بیشتری در دقیقه سوزانده بودند.