زمين‌لرزه‌اي به بزرگي ‌‌٥/٣ در مقياس امواج دروني زمين پيش از ظهر يكشنبه، حوالي «سرخه» در استان سمنان را لرزاند.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، شبكه هاي لرزه‌نگاري وابسته به مركز لرزه‌نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در ساعت ‌‌١١ و ‌‌٣١ دقيقه و ‌٤٨ ثانيه روز يك‌شنبه سيزده آبان ماه رخداد اين زلزله را ثبت كردند.

مختصات كانون اين زلزله، ‌‌١٠/٣٥ درجه عرض شمالي و ‌‌٢٠/٥٣ درجه طول شرقي گزارش شده است