خبرگزاري فارس: رئيس پژوهشكده غدد با اعلام شروع طرح كشوري پايش گواتر دانش آموزان گفت: شيوع بيماري گواتر با توزيع نمك يددار در 16 سال گذشته به كمتر از 5 درصد در بين دانش آموزان كاهش يافته ست اما اين بيماري هنوز بين 10 تا 15 درصد در كل جامعه شايع است.

فريدون عزيزي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود:‌ از سال 1370 با توزيع نمك يددار در كشور تلاش براي حذف بيماري گواتر در كشور آغاز شد و از آن زمان تاكنون هر سال ميزان شيوع اين بيماري در كشور به صورت محدود پايش مي‌شود و هر 5 سال يك بار نيز پايش كشوري شيوع اين بيماري انجام مي‌شود.
وي گفت: قبل از سال 70 بيماري گواتر يكي از شايعترين بيماريهاي كشور بود كه بيش از 56 درصد در بين دانش آموزان شيوع داشت و در برخي مناطق كوهستان شيوع 100 درصدي اين بيماري را شاهد بوديم.
عزيزي افزود: پايش سراسري اين بيماري در سال 75 و 80 نشان داد كه به طور مستمر شاهد كاهش شيوع بيماري گواتر در بين دانش آموزان هستيم اين آزمايش از روي ميزان يد موجود در ادرار دانش آموزان و بر اساس ميزان يد دريافتي از طريق نمك در هر روز ارزيابي مي‌شود.
رئيس پژوهشكده غدد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: نتايج اين پايش‌ها نشان داد كه با رفع كمبود يد در بين دانش آموزان رشد ذهني و مغزي كودكان ايراني افزايش يافته است و البته تاثير آن در رشد جسمي گروه سني زير 16 سال نيز مشهود است، اين تحقيقات نشان داد كه ضريب هوشي دانش آموزان ايراني 9 تا 10 درجه افزايش يافته است.
وي افزود: در زمان حاضر شيوع گواتر در بين دانش آموزان زير 16 سال كمتر از 5 درصد است و در حد آمارهاي جهاني است اما شيوع اين بيماري در گروه بزرگسالان كشور همچنان بالاست و در حدود 10 تا 15 درصد است.
وي اضافه كرد: طرح پايش گواتر اكنون در 4 استان كشور با حضور 5 نفر پزشك عمومي آموزش ديده در پژوهشكده غدد آغاز شده است، در هر استان 1200 دانش آموز كه نيمي دختر و نيمي پسر و نيمي از روستا و نيمي از شهر هاست انتخاب و از نظر ميزان يد ادار پايش مي‌شوند.
وي گفت: از ماه آينده نيز تمام 30 استان كشور تحت پايش گواتر در بين دانش آموزان قرار مي‌گيرند و با نمونه گيري از 1200 دانش آموز 36هزار نفر از اين نظر در كشور پايش مي‌شوند.