سمينار "بررسي هوش هيجاني و ابعاد آن" روز پنجشنبه در سالن اجتماعات شهيد باهنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج برگزار شد.

يك محقق علوم رفتاري و استاد دانشگاه در اين سمينار گفت: هوش هيجاني به توانايي شناسايي،تشخيص،دريافت وهماهنگ كردن هيجانها واحساساتي گفته مي‌شود كه همراه با هوش عقلي، نقش موثري در موفقيتهاي زندگي دارد.

دكتر منصوره كريم زاده افزود: مسايلي مانند عشق، كينه، نفرت، غم، شادي، خشم، غضب و پرخاشگري ازجمله مواردي هستند كه موجب بروز هيجان مي‌شوند.

وي تصريح كرد: هوش هيجاني تركيبي ازعناصر شناخت وهيجان است كه كاربردها وتاثيرهاي مهمي برفعاليتهاي گوناگون آدمي ازجمله رهبري،توسعه شغلي، زندگي خانوادگي و غيره دارد.

وي خاطرنشان كرد: تحقيقات نشان داده افرادي كه داراي هوش هيجاني بالاتري هستند، ميزان انحرافهاي اجتماعي مانند پرخاشگري، اعتياد به الكل و مواد مخدر در آنان كمتر است.

وي اظهارداشت:نخستين فرصت براي پايه‌ريزي هوش هيجاني دردوران اوليه‌زندگي است، چنانكه كودكاني كه درخانواده‌هاي غمگين، بي‌نظم وافسرده رشد مي‌كنند در هنگام انجام وظيفه طوري عمل مي‌كنند كه گويي ازقبل انتظار شكست دارند.

وي، گنجاندن آموزش هوش هيجاني در برنامه‌هاي درسي و مشاركت فعال والدين دراين زمينه راازجمله راهكارهاي مناسب براي رشدهوش هيجاني‌درافراد برشمرد.

يك محقق آسيبهاي اجتماعي و استاد دانشگاه نيز دراين سمينار با اشاره به نقش هوش هيجاني درمقوله ازدواج گفت: فقر، مشكلات اجتماعي،تغيير سن ازدواج، تغيير نگرش زنان درباره خود، نداشتن وابستگي اقتصادي زنان به مردان، سست شدن اعتقادات مذهبي و اخلاقي هريك به نوبه خود مي‌تواند علت طلاق باشد.

دكتر "سيمين رونقي" افزود: اما چيزي كه درهمه فرهنگها به عنوان مهمترين علت طلاق ازآن نام برده‌مي‌شود، نبودهماهنگي احساسي و عواطف مشترك بين زوجين است.

وي خاطرنشان كرد:اين تفاوت درديدگاههاي احساسي،هيجاني وعاطفي اغلب ريشه در كودكي افراد و روابط آنان با والدين خود دارد.

وي نوع تربيت احساسي وعاطفي كه بصورت سنتي براي دختران و پسران در كشور اعمال مي‌شود را نيز ازديگر عوامل موثر دربروز تفاوت ديدگاههاي احساسي بين زنان و مردان برشمرد.

وي تصريح كرد:يكسان‌سازي احساسهاي متفاوت زوجها،توجه برگله‌ها وشكايتها، يادگيري هنرگوش دادن در مردان وبيان انتقادبدون تحقير ازمهمترين آموزشهاي هوش هيجاني درازدواجهاي مشكل دار است كه مي‌تواند دركاهش طلاق نيزموثر واقع شود.

يك محقق علوم روانشناسي و استاد دانشگاهي نيز دراين سمينار به‌بررسي نقش هوش هيجاني در مديريت سازمان و شغل پرداخت و گفت: شايستگي‌هاي هوش عاطفي و هيجاني مهارتهايي هستند كه مي‌توانند آموخته شوند و زمينه موفقيت حرفه‌اي و سازماني را فراهم سازند.

دكتر "زهرا لبادي" افزود: در دنياي امروز، سازمانهاي برتر، سازمانهايي هستند كه از تعداد بيشتري مدير و كاركنان با هوش عاطفي بالا برخوردارند.

وي اظهارداشت: براي آموزش كاركناني كه‌هوش هيجاني كافي‌ندارند ونمي‌توانند همكاري موثرومفيدي باسازمان وهمكارانشان داشته‌باشند بايد دوره‌هاي آموزشي، طراحي اجرا شود.

وي يادآورشد:دراين دوره‌ها مسايلي مانندافزايش قدرت شنيدن شكايتها بصورت انتقادهاي مفيد،ارزشمند ساختن تفاوتهاي فردي، بهبود و اصلاح احساسهاي عميق فردي و پرهيز از حمله به شخصيت همكاران و زيردستان بايد مدنظر قرار گيرد.

در اين سمينار يك روزه كه به همت دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاداسلامي واحد كرج برگزارشد، بيش از يكصد نفر ازمعلمان،فرهنگيان، محققان علوم رفتاري، كارشناسان آسيبهاي اجتماعي،استادان ودانشجويان حضور داشتند.