محققان دريافتند جفت جنين براي جلوگيري از حمله سيستم ايمني مادر، مانند يك انگل رفتار مي‌كند.

به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي، يك گروه تحقيقاتي دانشگاه "ريدينگ" دريافت جفت جنين از وسيله‌اي براي پنهان‌شدن در آن استفاده مي‌كند كه بسيار مشابه آن چيزي است كه كرم‌هاي انگلي بكار مي‌برند.

دانشمندان اميدوارند اين يافته‌ها به درك و شناخت بهتري از سقطهاي مكرر و وضعيت خطرناك پره‌اكلامپسي، كمك كند.

جفت جنين نقش مهمي در بارداري دارد و بعنوان رابطي بين مادر و جنين رفتار مي‌كند و مواد مغذي حياتي را به جنين مي‌رساند.

با اين حال، بر اساس تئوري، از آنجا كه ساختار ژنتيكي جفت و جنين با ساختار ژنتيكي مادر متفاوت است، اين خطر وجود دارد كه سيستم ايمني مادر به آن حمله كند.

محققان مي‌دانند كه جفت، پروتئين كوچكي موسوم به نوروكينين بي‪NKB‬ ترشح مي‌كند كه مقدار آن در بدن مادر زماني كه پره‌اكلامپسي در حال پيشرفت است، بسيار زياد است.

پروتئين "نوروكينين بي" را مي‌توان در هفته نهم بارداري شناسايي كرد و آن را براي شناسايي زناني كه در خطر هستند بكار برد.

محققان در حال تبديل اين كشف به يك كيت تشخيصي هستند.

پژوهشگران با اين حال دريافتند واكنش اين پروتئين در جفت، مشابه واكنشي نبود كه در آزمايشگاه مشاهده شده بود.

آشكار بود در اثنايي كه جفت، پروتئين را سنتز مي‌كرد، تغييراتي در حال روي دادن بود.

تحقيقات بيشتر نشان داد پروتئين (‪ (NKB‬حاوي مولكول فوسفوكولين است كه كرم نماتود انگلي براي جلوگيري از حمله سيستم ايمني ميزباني كه در بدن آن زندگي مي‌كند، از آن استفاده مي‌كند.

پروفسور "فيل لوري" مجري اين تحقيقات مي‌گويد بلافاصله پس از پي بردن به اين موضوع تصميم بر آن شد ديگر پروتئين‌هاي جفت مورد بررسي قرار گيرند.

وي افزود با توجه به آنچه كه تاكنون مشاهده كرده‌ايم، ظاهرا تعداد زيادي از پروتئين‌هاي موجود در جفت اين مولكول را در سطح خود دارند كه موجب مي‌شود از سيستم ايمني ميزبان خود مخفي بمانند.

استفاده از ساز و كاري كه بواسطه آن مي‌توان سلولها را از ديد سيستم ايمني دور نگه داشت، مي‌تواند به ارائه درمان براي تعدادي از بيماري‌ها منجر شود.

مدتي است كه محققان آزمايش‌هايي را آغاز كرده‌اند تا دريابند آيا قطعات پروتئيني حاوي مولكول فوسفوكولين مي‌تواند به درمان بيماريي‌هايي مانند آرتريت روماتوئيد و ديگر اختلالات خود ايمني كمك كند يا خير.