محققان دستگاه ويژه «شوينده دست» اختراع کرده اند که از آن می توان در رستورانها و يا بيمارستانها استفاده کرد. برای استفاده از اين دستگاه ، دستهای آلوده در داخل حفره هايی قرار می گيرد و ساکن می ماند.

 

به گزارش واحد مرکزی خبر ، دستگاه که همانند یک ماشین لباسشویی عمل می کند آب را که مایع دستشویی بهداشتی وارد آن شده است با سرعت در اطراف دستها حرکت می دهد.

فشار زیاد آب سیال سبب پاک شدن آلودگی ها از سطح دست می شود و آن را ضدعفونی می کند.

دستگاه دیگری طراحی شده است که بالای دستگیره توالتهای عمومی قرار می گیرد. این دستگاه هر پانزده دقیقه یک مرتبه ، ماده ضدعفونی کننده ای را روی دستگیره این اماکن می پاشد تا آن را ضدعفونی کند.

دستها به علت تماس با اشیای مختلف در امکان عمومی از قبیل فروشگاهها به شدت در معرض آلودگی به انواع مختلف میکروبها هستند.