محققان با استفاده از تغييرات ژنتيکی و انجام سالها تحقيقات بر روی گياهان موفق به توليد اولين گل رز آبی در جهان شدند.
 

به گزارش مهر محققان با القای ژنی که در نتیجه فتوسنتز در گیاه ایجاد رنگدانه آبی می کند موفق به انجام این کار شدند. این گلها که در نمایشگاه بین المللی گل در توکیو به نمایش گذاشته شد تا فصل پاییز به منظور فروش تجاری در دسترس قرار خواهد گرفت.

به گفته محققان رزهای آبی که امروزه در مناطق مختلف وجود دارد حاصل اعمال شیوه های متفاوت رنگ آمیزی رزهای سفید بوده و این نوع از گل به صورت طبیعی وجود ندارد.

برای تولید این نوع گل، محققان از القای ژن تولید کننده دلفینیدین - رنگدانه ابتدایی گیاهی که ایجاد رنگ آبی می کند - استفاده کرده و موفق به تولید این گل شدند.

به گفته مسئولان موسسه سانتوری - موسسه تولید کننده رز آبی - اولین رز آبی جهان در حدود چهار سال پیش در آزمایشگاه تولید شده و محققان در طول این مدت در تلاش برای مقاوم سازی این گیاه برای رشد در محیط طبیعی بوده اند.