ستاره شناسان اعلام کردند شامگاه امشب سیاره مشتری در فاصله ای نزدیک از ماه درخشیده و از زمین قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه امشب هلال ماه و سیاره مشتری را می توان در سمت غرب آسمان شب در کنار یکدیگر مشاهده کرد.

در نیمه شمالی زمین و کشورهایی مانند آمریکا و اروپا این پدیده تا نیمه های شب پدیدار خواهد بود اما در نیمه جنوبی زمین زمان بیشتری برای مشاهده این پدیده وجود خواهد داشت و این دو سیاره مدت بیشتری را به نورافشانی خواهند پرداخت. با این حال مشاهده این پدیده آسمانی از هر نقطه ای از جهان ممکن خواهد بود.

بر اساس گزارش گوگل، سیاره مشتری به عنوان دومین نقطه نورانی در تمامی کهکشانها شناخته شده و تنها سیاره زهره از دید ساکنین زمین روشنتر از مشتری می درخشد.

با این حال در شامگاه امشب امکان به اشتباه گرفتن این دو نقطه نورانی ممکن نخواهد بود زیرا مشتری با شدت بیشتر و فاصله کمتری از ماه خواهد درخشید.