افرادی که در شهرهای مختلف زندگی می کنند یا لهجه های متفاوتی از یکدیگر صحبت می کنند اما نباید اینگونه متصور شد که چنین ویژگی تنها به دنیای انسانها تعلق دارد زیرا دنیای پرندگان نیز مملو از لهجه های آوازی متنوع است.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچادر مونی محقق زیست شناسی است که در الینویز آمریکا به دنیا آمده اما کافی است تا دهان خود را در منطقه تراینگل این کشور بازکرده و چند کلمه صحبت کند. به زودی تمام همسایه های وی خواهند فهمید که او به آن اطراف تعلق ندارد اما تنها ریچارد و انسانها نیستند که در صحبت کردن لهجه خاص خود را دارند.

ریچارد طی سالیان اخیر مطالعات هیجان انگیزی را بر روی پرندگان و چگونگی آواز خواندن آنها انجام داده است. نتیجه این مطالعات با نتایج هیجان انگیزتری همراه بوده است به طوری که وی معتقد است پرندگان نیز همچون انسانها دارای لهجه های خاص خود در زمان آواز خواندن هستند.

او می گوید: اگر به سراسر آمریکا سفر کنید مطمئنا در نخستین موارد و با شنیدن آواز پرندگان به این نتیجه می رسید که "آواز خواندن پرندگان با لهجه های مختلف" ادعایی سطحی و غیرعلمی است اما اگر دقت تخصصی و عمیقتر داشته باشید در می یابید که آوازهای خوانده شده به وسیله گنجشکهای باتلاقی اطراف نیویورک با آواز همتایانشان در منطقه پنسیلوانیا متفاوت است. در حقیقت می توان مدعی شد که پرندگان مختلف با لهجه های متفاوتی با یکدیگر صحبت کرده و آواز می خوانند.

به گزارش مهر، ایده های مطرح شده از سوی مونی و همکارانش سرآغاز تحقیقات جدیدی در علوم معاصر بوده است. وی به تازگی شیوه ای منحصربفرد برای مطالعه چگونگی یادگیری پرندگان در آوازخواندن ارائه کرده است. اهمیت این موضوع تا به آن حد بوده است که نتایج آن در نشریه نیچر نیز منتشر شده است.

به گزارش مهر، دانشمندان مختلفی در سراسر جهان دریافته اند که تفاوت لهجه در آوازخواندن پرندگان ریشه در یادگیری جوجه پرندگان برای آواز خواندن دارد و جالب این است که چنین فرآیندی دقیقا در دنیای انسانها و یادگیری صحبت در نوزادان نیز وجود دارد.