استاد دانشگاه كاليفرنيا گفت: كشور ايران براي ساخت تجهيزات فضايي و ورود به اين عرصه بايد برنامه‌ريزي دقيق و دراز‌مدت داشته باشد.
بهرام مبشر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به اين كه ايران هم اكنون در زمينه ساخت ماهواره‌ها با همكاري كشور روسيه فعاليت‌هاي مختلفي را انجام داده است، گفت:‌ ايران در زمينه فناوري فضايي با كشورهاي ديگر همكاري دارد و براي بومي كردن دانش فضايي، نياز به برنامه‌ريزي دقيق و دراز مدت دارد.
وي در ادامه تصريح كرد:‌ محققان ايراني مي‌توانند فعاليت‌هاي علمي مختلفي در حوزه نجوم و كيهان‌شناسي انجام دهند و در اين زمينه به موفقيت‌هاي چشمگيري دست پيدا خواهند كرد.
نماينده سابق آژانس فضايي اروپا در ناسا با اشاره به بازديد خود از سازمان فضايي ايران خاطر نشان كرد: محققان ايراني بايد گروه‌هاي مختلف تحقيقاتي تشكيل دهند و با استفاده از داده‌هايي كه تلسكوپ‌ها و كاوشگرهاي فضايي به زمين ارسال مي‌كنند، در پروژه‌هاي علمي بين‌المللي شركت كنند.