یک پژوهشگر هوش مصنوعی پیش بینی کرده است، دانش روباتیک به چنین جهش خیره کننده ای دست خواهد یافت که تا پایان سال 2050 انسان ها این امکان را داشته باشند همسرانی از جنس روبات را برای خود انتخاب كنند.
به گزارش وين بتا، ديويد لوي محقق انگلیسی هوش مصنوعی که کتاب "عشق و روبات ها" ی او قرار است در تاریخ 6 نوامبر سال جاری به رشته تحریر درآید در اینباره عقیده دارد، روبات ها به دستگاههایی بسیار مشابه انسان های امروزی تبدیل خواهند شد که علاوه بر امکان گفتگوی هوشمند به ابراز احساسات و حتی پاسخ به عواطف انسانی نیز خواهند پرداخت.
او می گوید بزودی حرکت های غیر واقعی، صداهای نامانوس و دیگر رفتار عمومی غیر متعارف در روبات ها از بین خواهد رفت. آنها به ماشین هایی بسیار شبیه به انسان تبدیل می شوند که حتی انسان ها را عاشق خود می نمایند. روبات ها به عنوان دستگاههایی یاری رسان، دوست و حتی یک همسر در نظر گرفته خواهند شد.
شاید این امر برای برخی همانند یک داستان علمی-تخیلی باشد، اما دکتر لوي که مطالب کتابش بخشی از پایان نامه PHD او می باشد و از طرف دانشگاه ماستريخت هلند مورد تائید قرار گرفته است می گوید، این واقعیتی است که حرکت ما به سوی آن شروع شده است و در دهه های آینده به آن خواهیم رسید.