تحقيقات نشان داده است دختران در خانواده هاي پر تنش به ويژه در شرايطي كه پدر مبتلا به افسردگي باشد، تحت تاثير عوامل روحي دچار بلوغ زودرس مي شوند.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از مهر محققان دانشگاه ويسكانسين كودكان را از سنين پيش دبستاني تا نوجواني مورد بررسي قرار داده اند و در ضمن با والدين آنها نيز در مورد ميزان استرس و مشكلات خانوادگي و مالي و حتي افسردگي والدين صحبت كرده اند.

آنها دريافته اند دختراني كه در خانواده هاي مستحكم زندگي مي كنند و بيشتر تحت حمايتهاي منسجم والدين هستند، ديرتر دچار تغييرات هورموني و رسيدن به مرحله بلوغ مي شوند.

در اين ميان دختراني كه در خانواده هايي زندگي مي كنند كه  بين والدين مشكلات عاطفي وجود دارد و خانواده تحت تاثير مشكلات مالي و اقتصادي و كمبودهاي گوناگون است و به ويژه پدران مبتلا به افسردگي هستند، بيشتر و زودتر به تغييرات بلوغ مي رسند.

نكته اينجاست كه دختران ارتباط عاطفي خاصي با پدر دارند به همين دليل ناراحتي هاي پدران بيشتر از مادران آنها را از نظر جسمي و روحي تحت تاثير قرار مي دهد.

البته لازم به ذكر است كه يكي از عوامل تعيين كننده زمان بلوغ در دختران سابقه اين مورد در مادران و در ضمن اضافه وزن آنهاست. اما مشخص شده عاملي مهم تر از ژنتيك در اين مسئله موثر است و آن هم وضعيت رواني و عاطفي خانواده است