رئيس سازمان سنجش گفت: در آزمون كارشناسي ارشد سال گذشته دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي 4 درصد، دانشگاه پيام نور 3 درصد و دانشگاه آزاد 5/1 درصد قبولي داشتند.
عبدالرسول پورعباس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به اين‌كه درصد قبولي دانشگاه شريف در آزمون كارشناسي ارشد سال گذشته 27 درصد بود، افزود: دانشگاه صنعتي شيراز نيز 27 درصد قبولي داشت.
وي با بيان اين‌كه ميزان پذيرش دانشجويان در آزمون كارشناسي ارشد سال گذشته دانشگاه علم و صنعت 16 درصد بود، گفت:‌ درصد پذيرش كارشناسي ارشد سال گذشته دانشگاه‌هاي بزرگ بين 17 تا 19 درصد بود.
رئيس سازمان سنجش اسم دانشگاهي را كه بيش‌ترين و كم‌ترين درصد قبولي را داشتند به دليل محرمانه بودن اعلام نكرد.
وي همچنين با اشاره به اين‌كه در سال 83 رتبه وزارت علوم 46 از 49 در بين وزارتخانه‌هاي كشور بود، گفت: در سال گذشته از مجموع هزار امتياز، وزارت علوم توانست 845 امتياز در زمينه تجهيزات رفاهي، بودجه و فناوري كسب كند.