در شهر چاريكار واقع در شمال پايتخت افغانستان مردي زندگي مي كند كه مدعي است در زمينه درمان بيماريهاي صعب العلاج با استفاده از سم مار و عقرب تخصص دارد.
به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري انتخاب به نقل از واحد مركزي خبر، محمد شيرزاد مي گويد اين شيوه درمان نه فقط با استقبال گسترده بيماران افغان مواجه شده است بلكه حتي تعدادي از نظاميان خارجي فعال در افغانستان نيز براي درمان بيماري خود به او مراجعه كرده اند.

روي تابلويي كه شيرزاد به ديوار مطبش نصب كرده به زبان فارسي نوشته شده است ، اگر ما به قدر ترسيدن از يك كژدم از عذاب خدا بترسيم همه كارهاي عالم اصلاح مي شود.

شيرزاد برخلاف اكثر انسانها كه سم مار و عقرب را وسيله اي براي كشتن مي دانند ، معتقد است هرچيزي كه خداوند خلق كرده است به نفع انسان و براي خدمت به انسان آفريده شده است و حتي افعي ها ، عقربها و زنبورها نيز از اين مسئله مستثني نيستند. من درد مفاصل را با نيش زنبور درمان مي كنم و نتايج بسيار مثبتي گرفته ام.

اكثر مشتريان شيرزاد را افغان هاي مقيم كشورهاي اروپايي تشكيل مي دهند كه مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج هستند.

شيرزاد كه منزل خود در چاريكار را به مطب تبديل كرده است ، مي گويد اين حرفه را از اجداد خود آموخته است. وي اكنون شهرت زيادي در افغانستان دارد و مردم از مناطق مختلف اين كشور براي درمان بيماري هاي پيچيده به او مراجعه مي كنند.

يك زن افغان كه براي درمان به شيرزاد مراجعه كرده است مي گويد، يكي از خويشاوندان من دچار بيماري صرع بود و من او را براي معالجه به اينجا آوردم كه بحمد الله درمان شد. من خودم نيز در ناحيه معده احساس درد مي كنم و از زماني كه معالجه زير نظر اين پزشك را آغاز كرده ام حالم روز به روز بهتر مي شود.