دانشگاه امیرکبیر
رشته مهندسي توانبخشي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي امير كبير راه‌اندازي مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دانشگاه صنعتي امير كبير، سيامك نجاريان رئيس دانشكده مهندسي پزشكي با اعلام اين خبر افزود: برنامه درسي مهندسي توانبخشي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان گرايش جديد رشته مهندسي ورزش در شوراي برنامه‌ريزي دانشگاه به تصويب رسيد.
وي گفت: مراحل راه‌اندازي كامل اين رشته، با توجه به نياز مبرم معلولين و جانبازان عزيز كشور به نگاه مهندسي به موضوع توانبخشي الزامي است.
وي خاطر نشان كرد: تصويب رشته مهندسي توانبخشي مورد حمايت بسياري از ارگانها و سازمانها از جمله سازمان بهزيستي و بنياد امور جانبازان قرار گرفته است كه نشان از استقبال جدي جامعه از اين رشته جديد التاسيس دارد.