افسردگی
گروهی از دانشمندان آمریکایی، استرالیایی و کانادایی در تحقیقات خود یک روش درمانی جدید را برای بیماران مبتلا به افسردگی که به درمانهای دارویی و روان درمانی پاسخ نمی دهند، ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی پنسیلوانیا با همکاری محققان کانادایی و استرالیایی که نتایج تحقیقات خود را در مجله Biological Psychiatry منتشر کرده اند، تکنیک جدیدی را برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی که به روشهای درمانی دارویی و روان درمانی پاسخ نمی دهند، ارائه کره اند.

این دانشمندان با استفاده از تحریک کننده های مغناطیسی، گروهی از نورونها را تحریک کردند. این دستگاه تحریک کننده، پالسهای مغناطیسی را از طریق جمجمه به مغز ارسال کرده و این نورونها را تحریک می کند.

محققان به منظور مشاهده تاثیرات این تکنیک، آزمایشی را با شرکت 301 بیمار مبتلا به افسردگی که پیش از آن به درمانهای رایج پاسخ نداده بودند، انجام دادند.

این بیماران به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول تحریکات مغناطیسی واقعی را به مدت 4 تا 6 هفته در دوره های منظم دریافت کردند و برای گروه دوم تحریکات ساختگی تجویز شد.

نتایج آزمایش گروه اول کاملا مثبت بود. شرکت کنندگان این گروه نیز نسبت به گروه تحت درمان تحریکات بی اثر هیچ عوارض جانبی نشان نداند.

همچنین میزان ترک درمان در این روش جدید 5 درصد بود، درحالی که این رقم برای بیمارانی که بطور عادی تحت درمانهای سنتی قرار می گیرند، 15 درصد است.