محقق ایرانی دانشگاه استنفورد به همراه گروهی از محققان این دانشگاه کشف کرده اند سیستم ایمنی بدن ممکن است سیناپسهای مغزی را مورد هدف قرار دهد. این یافته جدید می تواند به تولید داروهای موثر برای درمان آلزایمر و MS منجر شود.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، مغز یک کودک وظایف زیادی برای انجام دادن دارد که از آن جمله می توان به تولید و پرورش نورونها و ارتباطات بیشتر نورونی اشاره کرد. پس از آن مغز کودک در حال رشد شروع به کاهش این ارتباطات می کند تا اینکه مغز به حد بلوغ رشد کند.

اکنون تحقیقات دکتر نوید نوری محقق ایرانی دانشگاه استنفورد و تنی چند تن از دیگر محققان این دانشگاه نشان می دهد که در ورای این فرآیند جالب توجه سیستم ایمنی بدن نهفته است.

به گفته دانشمندان ارزش این کشف نوین فراتر از درک چگونگی هرس شدن ارتباطات نورونی در مغز نرمال در حال رشد است. این یافته جدید همچنین می تواند توضیحی برای برخی اختلالات مربوط به انحطاط و فرسایش مغزی و نورونی از جمله کوری تدریجی، آلزایمر و MS  ارایه کند. این بیماریها عمدتا نتیجه از دست رفتن بسیاری از ارتباطات نورونی است که به آنها سیناپس نیز گفته می شود.

به گزارش مهر، یافته جدید دکتر نوری و تیم همراهش که بر فرآیند ساخت داروهای متوقف کننده یا معکوس کننده این بیماریها تاثیر شگرفی دارد، در شماره اخیر نشریه Cell منتشر شده است. 

این یافته نشان می دهد، فرآیند هرس شدن سیناپسهای مغزی به وسیله بخشی از سیستم ایمنی بدن موسوم به "اتصال سری مکمل کلاسیک" کنترل می شود.

این محقق ایرانی و تیم همراهش برای نخستین بار در جهان نشان دادند این سیستم مکملی به وسیله نمایش پروتئینهای مکملی چسبنده به سیناپسهای ناخواسته و هدف قرار دادن آنها برای نابودی شان نقش مهمی در مغز ایفا می کنند.

مطالعات آتی این محققان قرار است بر روی این موضوع متمرکز باشد که چگونه این سیناپسها برای از بین رفتن نشانه گذاری می شوند.