سرطان سینه در مردان
محققان مي گويند آن گروه از مرداني که اعضاي مؤنث خانواده آنها مانند مادر يا خواهر دچار سرطان سينه مي شوند بيش از ديگران در معرض ابتلا به سرطان سينه قرار دارند.
به گزارش سايت دستينسيون سانته، با اينکه بيماري سرطان سينه يكي از بيماري هاي عمده در زنان بوده و برنامه هاي غربالگري براي جلوگيري از اين بيماري در زنان تدوين شده است، اين بيماري در مردان هم ديده مي شود و به همان اندازه خطرناک است. به گفته محققان وجود برخي عوامل مي تواند نشان دهد که يک مرد ممکن است در معرض ابتلا به سرطان سينه قرار داشته باشد. تحقيقات نشان مي دهد در صورتي که در زنان مبتلا به سرطان سينه نوعي ژن به نام بي آر سي اي (BRCA) جهش پيدا کرده باشد خطر سرطان سينه در مرداني كه از نزديكان درجه اول آنها هستند ،افزايش پيدا مي کند. اين در حالي است که عدم اطلاع مردان از اين خطري که آنها را تهديد مي کند مي تواند منجر به مرگشان شود.