شهاب باران
بارش شهابي كوادرانت (نطاق) در 13 و 14 دي قابل رويت است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز علوم ستاره‌شناسي تهران، يكي از پرشهاب‌ترين رگبارهاي شهابي سال، بارش شهابي كوادرانت (نطاق) در 13 و 14 دي قابل رويت است.
در بهترين حالت مي‌توان 100 شهاب در ساعت را در بارش شهابي مشاهده كرد.
كانون بارش در قسمت شمالي صورت فلكي «عوا» در نزديكي دسته آبگردان صورت فلكي دب اكبر است.
در اين گزارش آمده است؛ منشا اين بارش شهابي دنباله‌دار «ماخهولتس» است كه هر پنج سال و اندي يك‌بار خورشيد را دور مي‌زند.
شهاب‌هاي اين بارش شهابي همانند شهاب‌هاي بارش‌شهابي برساووشي و جوزايي نوراني نيست.