تلفن
يک خبرنگار امريکايي مدارکي به دست اورده که نشان مي دهد آلکساندر گراهام بل مخترع تلفن در واقع ايده اين اختراع را از دانشمند ديگري به نام ايلايشا گري سرقت کرده است.

به نوشته روزنامه اينترنتي روسي لنتا، بحث در مورد مخترع واقعي تلفن از اواخر قرن نوزدهم اغاز شده است. هم بل و هم گري در ماه فوريه سال هزار و هشتصد و هفتاد و شش قصد ثبت دستگاه مخصوص انتقال صدا از طريق جريان الکتريکي را داشته اند اما اين بل بوده که موفق به دريافت امتياز ان شده و تلاشهاي گري براي اثبات تعلق اختراع به وي در دادگاه با شکست مواجه شده است.
بر اساس اين گزارش ست شولمان خبرنگار امريکايي و نويسنده کتاب «در جستجوي راز آلکساندر گراهام بل» تاکيد کرده که مدارک کاملا معتبري به دست اورده که نشان مي دهد گري مخترع واقعي تلفن است.
وي در اين کتاب که در ماه فوريه سال دو هزارو هشت در امريکا به فروش گذاشته خواهد شد به دفترچه يادداشت بل که درسال نود و نه ترجمه شده و در اختيار محققان قرار گرفته استناد مي کند. دسترسي به اين دفترچه پيش از ان به درخواست وراث بل ممنوع بود.
به گفته اين خبرنگار مطالب مربوط به اختراع تلفن تنها به فاصله يازده روز تا ارسال درخواست ثبت ان در يادداشتهاي بل به چشم مي خورد و وي پيش از ان تلاشهاي ناموفقي براي ساخت دستگاه انتقال صدا داشته است. در درخواست وي تصوير شخصي ديده مي شود که دستگاه انتقال صدا را در دست دارد و اين همان تصويري است که با تفاوت بسيار جزئي در بسته مدارک ارسالي گري نيز ديده مي شود.
وي هم چنين ياداور مي شود که بل در مراسم نمايش اختراع که باحضور گري برگزار شده به شدت عصبي بوده و با وجود ثبت ان به نام خود هيچ نقشي در ساخت اولين تلفن هايي که شرکت بل مي ساخته نداشته است. علاوه بر اين وي از حضور در دادگاهي که شکايت گري در ان مطرح شده خودداري کرده است