تحصیلات تکمیلی
وزير علوم از تسهيل در توسعه تحصيلات تكميلي نسبت به سال‌هاي قبل خبر داد.
محمد‌مهدي زاهدي در گفت‌وگو باخبرنگار اجتماعي فارس گفت: در سال‌هاي گذشته سخت‌گيري‌هايي براي توسعه تحصيلات تكميلي صورت مي‌پذيرفت كه اين سخت‌گيري‌ها به نفع كشور نبود بر اساس دستورالعمل‌هاي قبلي براي برگزاري دوره فوق‌ليسانس لازم بود كه 3 دانشيار حضور داشته باشند در حالي‌كه مي‌توان اين دوره را با 5 استاديار نيز راه‌اندازي كرد.
وي با بيان اين‌كه براي دوره دكترا بايد سخت‌گيري‌ها‌ي لازم صورت گيرد، افزود: در كنار توسعه تحصيلات تكميلي مصمم هستيم هرم هيئت علمي را به نفع استاديار به بالا گسترش دهيم.
وزير علوم ادامه داد: تا پايان برنامه چهارم توسعه درصد هيئت علمي بايد به 70 درصد برسد در حالي‌كه در حال حاضر 67 درصد است.
وي همچنين توسعه پارك‌هاي علم و فناوري، افزايش ارتباط دانشگاه و صنعت و رشد تحصيلات تكميلي را نيز از استراتژي‌هاي مهم وزارت علوم بيان كرد