ترس در سالمندان
تحقيقات نشان مي دهد، طبق آمار 33 درصد از افراد بالاي 65 سال در طول سال دچار سقوط و افتادن مي شوند.

دكتر عليرضا عدالتي، فيزيوتراپ سالمندان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: زمين خوردن معمولا باعث به وجود آمدن ناتواني هاي پايدار به خصوص در زنان سالمند مي شود زيرا در زنان سالمند به علت كم شدن تراكم استخوان در اثر پوسيدگي استخوان "استئوپورز" احتمال شكستگي لگن به دنبال زمين خوردن زياد است.
وي افزود: علاوه بر زمين خوردن ترس از افتادن، خود به خود عاملي موثر در كاهش كيفيت زندگي سالمندان است به طوري كه 20 درصد از سالمندان به خاطر ترس از افتادن فعاليت هاي روزمره خود را كاهش مي دهند كه اين امر كيفيت زندگي آنان را تنزل مي دهد.