خودرو پرنده
تعدادي از شرکت هاي خودروسازي در جهان آمادگي خود را براي ساخت خودروي پرنده به منظور مقابله با ترافيک و راه بندان اعلام کردند.
تعدادي از شرکت هاي خودروسازي در جهان آمادگي خود را براي ساخت خودروي پرنده به منظور مقابله با ترافيک و راه بندان اعلام کردند.

به گزارش شبکه تلويزيوني العالم اين خودرو قادر است از جاي خود برخيزد و راننده خود را از ترافيک سنگين نجات دهد.
آزمايش هاي اوليه روي اين خودرو در آمريکا انجام شده است. قيمت اين خودرو به هشتاد و پنج هزار دلار مي رسد اما شکل آن چندان جذاب نيست و بيشتر شبيه بشقاب پرنده ها در فيلم هاي دهه پنجاه است.