موسیقی بلند
از هر پنج جوان يک نفر به سبب صداي بلند موسيقي تهديد به ناشنوايي مي شود.

به نوشته شماره امروز روزنامه لوفيگارو در اينترنت ، پژوهشگران اعلام کردند فضاي الکترواکوستيک روزانه خطري براي شنوايي ما به حساب مي ايد.
کريستين هوگونت مسئول کنفرانس صدا که اين هفته در پاريس برگزار مي شود اظهار داشت به سبب فقدان مطالعات ايمني شناسي وسيع ، ذکر امار و ارقام درباره تاثير بلندي صدا بر ميزان شنوايي دشوار است.اما ارزيابي مي شود که حدود ده تا بيست درصد جوانان به سبب گوش دادن موسيقي با صداي بلند دچار اختلال در شنوايي هستند. متخصصان طب کار امروزه افزايش شمار کم شنوايي را در ميان جوانان متقاضي کار تصديق مي کنند. کارشناسان سنجش شنوايي نيز امروزه جوان تر شدن مشتريان خود را تصديق مي کنند.
اين کارشناس فرانسوي با اشاره به خطر زيانبار بودن بلندي صدا در دستگاههاي خوانش چون واکمن و سي دي من مي گويد : شنيدن موسيقي با بلندي نود دسي بل به مدت چندساعت مي تواند به اندازه شنيدن موسيقي با صد دسي بل در مدت زمان کوتاهتر برابري کند.به همين سبب گوش دادن طولاني مدت به موسيقي با صداي بلند مي تواند اثار جبران ناپذيري بر شنوايي داشته باشد.