نشست "جراحیهای زیبایی از منظر فقهی" به منظور افزایش آگاهیهای دینی و پزشکی و بررسی عملهای زیبایی از دیدگاه فقه اسلامی، 24 تا 26 دی ‎ماه در عربستان برگزار می‌شود.

به گزارش مهر به نقل از محیط ، در این نشست سه روزه محورهای مختلف چون معرفی قوانین فقهی، سهم علمای مسلمان در تطبیق قوانین فقهی با مسائل پزشکی، مفهوم اصطلاحات میان طب و شرع، تطبیق قواعد فقهی در احکام پزشکی بررسی خواهد شد.

تأثیر قواعد فقهی در استنباط احکام مسائل طبی معاصر نیز طی این نشست بررسی می‌شود.

در حاشیه این همایش مسابقه " شرع و طب؛ روابط و نیازهای متقابل" برگزار خواهد شد.