خنده بر هر درد بی درمان دواست!!
ابتکار و خلاقيت يک پزشک هندى به نام دکتر مادان کاتريا در سال ‌‌1995 ‌ميلادى‌ ‌در خنداندن مردم باعث شد يوگاى خنده ابداع شود و همه‌ساله مصادف با روز 11‌‌ ‌ژانويه روز جهانى خنده نام بگيرد.‌

 

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، يک روان شناس و عضو هيات علمى دانشگاه اصفهان معتقداست خنده ارزان‌ترين‌ ‌آنتى‌بيوتيک وبهترين تسکين‌دهنده دردهاست علاوه براينکه عمر را طولانى مى‌سازد ‌موجب‌دورى نگرانى و اضطراب و تقويت نيروى مثبت براى دستيابى به‌آرامش، شادابى و‌ ‌سلامتى مى‌شود.‌

‌دکترمختار ملک پور گفت: اکنون توليد کم فيلم‌هاى طنز، مشکلات‌ ‌اقتصادي،ترافيک، صنعتى شدن زندگى و ديگر دغدغه‌هاازجمله عوامل مهمى است که خنده را‌ ‌بر لبان ما مى‌خشکاند.

 

وي با اشاره به اين که امروزه خنده يکى از مهمترين عوامل برطرف‌کننده استرس و‌ ‌حتى بيماريهايى جسمى است، افزود: محققان معتعقدند بيش از 80درصد بيماريهاى‌ ‌متداول در زندگى بيماريهاى سايکوسوماتيک يا روان تنى ،يعنى بيماريهايى که منشا‌ ‌عصبى و فکرى دارند، مى‌باشد.‌

 

وي با اين بيان که اولين واکنش هيجانى جنين خنده است،افزود:کودکان به‌طور‌ ‌متوسط 300تا 400بار در طول يک شبانه روز مى‌خندند در صورتيکه‌امروزه در‌ ‌بزرگسالان اين دفعات به 6تا 10بار در يک شبانه روز رسيده است که خيلى خوب‌ ‌نيست.‌ ‌اين روان شناس افزود: خنده مورد نياز همه انسان‌هاست وقتى مى‌خنديم، آرام‌ ‌مى‌گيريم، کيفيت زندگيمان بهتر مى‌شود، در واقع با خنديدن، منابع درون خود را در‌ ‌جهت مثبت، سوق مى‌دهيم.‌

 

‌ملک پور افزود: با خنده مى‌توان به‌انسانى سالم‌تر، شادتر، قدرتمندتر و‌ ‌کامياب‌تر تبديل شويم ، چرا که با ترشح هورمون‌هاى مثبت، چهره‌مان شاداب‌تر و‌ ‌جذاب‌تر مى‌شود و احساس نشاط و طراوت مى‌کنيم و زندگى را به شکل بهترى تجربه‌ ‌مى‌کنيم.‌

 

‌وي با بيان اين که 10دقيقه خنده عميق در طول روز مى‌تواند در کاستن دردهاى‌ ‌شديد موثر باشد، افزود: خنده، سن افراد را کمتر نشان مى‌دهد، تعادل ظريف هورمونى‌‌ ‌ايجاد را مى‌کند، تنش‌ها و احساسات سرکوب شده را رها مى‌سازد، محبوبيت و جذابيت را‌ ‌ايجاد مى‌کند و در بروز ايده‌هاى نو و خلاق اعتماد به نفس ، سلامت روان و احساس‌ ‌امنيت موثر است