خودکشی
خودکشی های شدید شامل حلق آویز کردن، استفاده از تفنگ یا چاقو، پریدن از ارتفاع و یا پرت کردن خود جلوی اتومبیل یا غرق کردن است.

طبق تحقیقات جدید انجام شده در مجله community health مردانی که در زمان تولد کوتاه قد بوده اند، بیشتر در معرض خودکشی قرار دارند و نیز نسبت به مردان دارای قد طبیعی دو برابر بیشتر به خودکشی های شدید دست می زنند.
خودکشی های شدید شامل حلق آویز کردن، استفاده از تفنگ یا چاقو، پریدن از ارتفاع و یا پرت کردن خود جلوی اتومبیل یا غرق کردن است.
کوتاهی قد در بزرگسالی هم خطر خودکشی را افزایش می دهد.
مردانی که در زمان تولد قد طبیعی داشته ولی در بزرگسالی قد کوتاهی پیدا کردند، 56 درصد بیشتر از مردان بلند، مستعد خودکشی هستند.
محققان دریافتند مردانی که در زمان تولد کمتر از دو هزار و 500 گرم وزن داشتند زمانی که به وزن متعادل می رسند 5/2 برابر بیشتر دست به خودکشی می زنند.
ترشح ماده سروتونین در مغز عامل این قضیه است. این ماده در رشد مغز موثر بوده و کمبود آن باعث بروز اعمال تکانشی، پرخاشگری و رفتارهای منجر به خودکشی می شود.