دانشمندان سالهاست كه معتقدند تغييرات آب و هوا مي‌تواند تأثيرات زيادي بر كره زمين داشته باشد از ذوب لايه‌هاي يخي قطب و نابودي جنگل‌هاي گرمسيري تا سيلها و خشكسالي‌هاي ويران كننده.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گاردين هم اكنون تيمي از كارشناسان آب و هوايي موفق به شناسايي آسيب پذيرترين نقاط زمين شده و هشدار داده‌اند كه اين نقاط در معرض نابودي ناگهاني و فاجعه باري تا قبل از پايان قرن جاري هستند.
در تحقيقي كه نتايج آن سه شنبه منتشر شد دانشمندان 9 نقطه زمين را به عنوان نقاطي كه در خطر جدي و نقطه بحراني قرار دارند شناسايي كرده‌اند.
اگرچه دانشمندان مطمئن نيستند كه اين نقاط دقيقاً در چه زماني به نقطه بدون بازگشت خود خواهند رسيد اما ارزيابي‌هاي آنها هشدار داد كه در حال حاضر هم يخ‌هاي قطب شمال و صفحه يخي گرينلند در خطر جدي نابودي قرار دارند. بر اساس بعضي تخمينها تا 25 سال آينده ديگر در تابستان هيچ صفحه يخي در كره زمين باقي نخواهد ماند.
آسيب پذيرترين نقطه بعدي جنگل‌هاي آمازون است كه كاهش باران در اين نقاط حجم عظيمي از درختان - كه توانايي ترميم خود ندارند - را در معرض تهديد قرار داده است. دانشمندان همچنين به ابراز نگراني در مورد جنگل‌هاي سوزني برگ شمالي پرداخته و اعلام كرده‌اند كه «ال نينيو» (تغييرات سيستم‌هاي آب و هوا) تأثيرات عميقي را بر آب و هوا در آفريقا و آمريكاي شمالي خواهد گذاشت.
دانشمندان آنقدر در اين مورد نگرانند كه خواستار ايجاد يك سيستم نظارتي هشدار دهنده براي هر كدام از اين اكوسيستم‌هاي در حال انقراض شده‌اند.
در اين تيم بين المللي كه گزارش آنها توسط آكادمي ملي علوم منتشر شده است، برخي از برجسته‌ترين سازمان هاي جهاني از جمله انستيتو پوستدام براي تحقيق در مورد آب و هوا در آلمان و دانشگاه آنجليناي شرقي مشاركت داشته‌اند كه در آن تحقيق دانشمندان به نظرسنجي از 52 كارشناس پرداخته و باهمكاري 36 دانشمند برجسته و محقق آب و هوا در كارگروهي در سفارت بريتانيا در برلين اطلاعات را جمع آوري كردند. از هر كارشناس خواسته شده بود تا آسيب پذيرترين نقاط جهان در قرن آينده را مشخص كنند.
«تيم لنتون» يك زيست شناس در دانشگاه آنجليناي شرقي و مدير اين تحقيق مي‌گويد: «‌اين فرضيه وجود دارد كه گرم شدن زمين به تدريج در حال پيشرفت همراه با آينده است اما بعضي از اين اكوسيستمها با رسيدن گرما به نقطه معيني با كاهش ناگهاني رو به رو مي‌شوند. اگر ما بتوانيم زمان رسيدن به اين نقطه بازگشت را تعيين كنيم آنگاه مي‌توانيم اهدافي را براي مبارزه با اين پديده معرفي كنيم».
مجمع دانشمندان زيست محيطي سازمان ملل متحد سال گذشته هشدار داد كه ميانگين دما تا پايان قرن به طور متوسط تا 4/6 درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت كه اين امر باعث كمبود آب و غذا در نقاط خاصي از جهان، بي‌خانماني ميليونها نفر و انقراض صدها گونه حيواني و گياهي خواهد شد.
در آخرين تحقيق دانشمندان تخمين زده‌اند كه يخ‌هاي قطب شمال با افزايش دما بين 5/0 تا 2 درجه سانتيگراد در اوايل قرن آينده با كاهش بي‌بازگشت رو به رو خواهند شد. نقطه حساسي كه شايد تا به حال هم به آن فرا رسيده باشد. همچنين 50 درصد احتمال مي‌رود تا صفحه يخي گرينلند نيز به زودي ذوب بدون توقف خود را آغاز كند اگرچه صدها سال طول مي‌كشد تا به طور كامل ذوب شود.
ذوب اين يخها مي‌تواند سطح درياها را تا 7 متر افزايش دهد.
افزايش 3 درجه‌اي دما مي‌تواند باعث تشديد «ال نينيو» شود كه تأثيرات عميقي را بر آب و هوا از آفريقا تا آمريكاي شمالي خواهد داشت.
افزايش 3تا 5 درجه اي دما باعث كاهش 30 درصدي بارش باران در آمازون شده و طول فصل هاي خشك را افزايش مي‌دهد. جنگل‌هاي سوزني برگ شمالي هم نقطه بدون بازگشت خود را در 50 سال آينده شاهد خواهند بود. در آفريقا بارش‌هاي بيشتر مي‌تواند باعث سرسبزي دوباره منطقه shale شود اما اين روند باعث نابود بارش‌هاي موسمي غرب آفريقا شده كه در نتيجه باعث دو برابرشدن سال‌هاي خشكسالي غيرعادي تا پايان قرن خواهد شد. بارش هاي موسمي هند نيز با اختلال و بي نظمي رو به رو شده و ممكن است يك سال باعث بروز سيل‌هاي ويرانگر شده و در سال بعد خشكسالي شديدي را ايجاد كند.
ارزيابي‌هاي انجام شده در مورد لايحه يخي غرب قطب شمال نشان دهنده برهم خوردن تعادل ريزش برف و ذوب يخ بوده و اين لايه نيز در حال ذوب شدن است. بر اساس اين تحقيق افزايش 5 درجه‌اي دما باعث ذوب غيرقابل مهار يخها شده و تا 300 سال آينده 5 متر را به سطح آب درياها اضافه مي‌كند. بر همين اساس جريان‌هاي خليجي اقيانوس اطلس هم تا حد زيادي مختل مي‌شوند.
با افزايش مهار نشده ميزان گازهاي گلخانه‌اي ميانگين دماي جهان تا سال 2050، 2 درجه بيشتر از دوران صنعتي شدن است. يكي از اولين عواقب اين روند خشكسالي و سيل خواهد بود.
بنگلادش و ويتنام در كشوري هستند كه بيشترين آسيب را از افزايش سطح آبها پذيرا خواهند شد. شهرهاي ساحلي مانند نيويورك، لندن، توكيو، كلكته و كراچي نيز در رده هاي بعدي قرار دارند. تنها در بريتانيا 8/1 ميليون نفر در خطر سيل قرار خواهند داشت اروپا نيز 80 درصد يخچال‌هاي كوهستاني خود را از دست مي‌دهد.