به گزارش بخش فارسی شبكه خبري" ورلد نيوز " (World-news.org/persian ) گروهي از محققان علوم پزشكي در ژاپن اعلام كردند مطالعات انان نشان مي دهد بين استفاده از گوشي هاي تلفن همراه با بروز تومورهاي مغزي ارتباطي وجود ندارد .

محققان ژاپني تحت سرپرستي دكتر نائوهيتو ياماگوچي با انتشار مقاله اي در شماره اخير نشريه انگليسي سرطان اعلام كردند ميزان استفاده از تلفن همراه را در سيصد و بيست و دو بيمار مبتلا به تومور مغزي بررسي و نتايج را با وضع ششصد و هشتاد و سه فرد سالم ساكن توكيو مقايسه كرده اند.

دكتر ياماگوچي گفت :‌ ما پرتوهايي را كه از تلفن همراه ساطع مي شوند بررسي كرديم و قدرت تاثير گذاري انها را مورد مطالعه قرار داديم.

مطالعات قبلي محققان كه حاصل بررسي بر روي چهارصد و بيست هزار كاربرد گوشي تلفن همراه بود نشان مي داد كه هيچ ارتباط خاصي بين استفاده از اين وسيله و بروز تومورهاي مغزي وجود ندارد.

دكتر ياماگوچي استاد بيمارستان زنان توكيو با بررسي بيماران مبتلا به سه تومور مغزي گلايوما ، مننژيوما و ادنوم هيپوفيز كه هشتاد و پنج درصد همه تومورهاي مغزي را شامل مي شوند به اين نتايج دست يافته است.