مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران نسبت به افزايش آلاينده‌هاي سرطان‌زا مخصوصاً سرطان خون در هواي شهر تهران هشدار داد.

 

يوسف رشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به اطلاعات دريافتي از 2 ايستگاه اندازه‌گيري هيدروكربن‌ها از وضعيت آلاينده‌هاي شهر تهران، تصريح كرد: بر اساس اطلاعات حاصله غلظت آلاينده‌هاي بنزن و اتيل نسبت به مجموع آلاينده‌هاي بنزن، زايلن، اتيل بنزن، تولوئن و يك و 3 بوتادين كه توسط اين ايستگاه‌ها اندازه‌گيري مي‌شوند، بالاتر از حد استاندارد است.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه آلاينده‌هاي بنزن و يك و 3 بوتادين در گروه اصلي مواد سرطان‌زا‌ قرار دارند ميزان آن‌ها در هواي شهر به قدري است كه تهران در وضعيت نامطلوب قرار داده است لذا ضرورت بررسي بيش‌تر تأثير اين آلاينده‌ها بر نرخ سرطان‌زايي به ويژه سرطان خون اهميت به سزايي دارد.
به گفته مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران منابع توليد اين آلاينده‌ها عموماً در صنايع لاستيك سازي و كارخانجات مواد شيميايي، پالايشگاه‌ها و موادي كه به ويژه به صورت حلال مورد استفاده قرار مي‌گيرند، وجود دارد .علاوه بر اين گازهاي ناشي از احتراق‌هاي سوخت در وسايل نقليه موتوري نيز حاوي اين تركيبات است.
وي با اشاره به بررسي‌هاي آژانس بين‌المللي تحقيقات سرطان (LARC) و سازمان حفاظت محيط زيست امريكا (EPA) بنزن به عنوان گروه اول مواد سرطان‌زا (گروه A يا كاملاً سرطان‌زا) و 3 و 1 بوتادين را جزء سومين گروه مواد سرطان زا يا گروه( 2B با امكان سرطان‌زايي) طبقه‌بندي كرده است. آزمايش‌هاي انجام شده بر روي حيواناتي كه در معرض تنفس اين آلاينده‌ها قرار داشته‌اند، افزايش ريسك سرطان‌زايي در اعضاي مختلف مانند كبد، كليه، تخمدان، 6 در آن‌ها را نشان مي‌دهد.
رشيدي ادامه داد: سرطان خون از اثرات شايع مواجهه طولاني مدت با اين مواد به ويژه بنزن است.