یک زبانشناس انگلیسی در حال توسعه نرم افزاری است که زبان مصطلح در بین نوجوانان را به زبان والدین آنها ترجمه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوجوانان امروزی برای برقراری ارتباط با همسنهای خود از زبان ویژه ای استفاده می کنند که برای والدین آنها مفهوم نیست.

در حقیقت بسیاری از نوجوانان برای نوشتن پیام کوتاه تلفن همراه از برنامه " T9" استفاده می کنند. برنامه T9 که در تمام تلفنهای همراه وجود دارد این امکان را برای کاربر فراهم می کند که واژه ای را در مفهوم واژه دیگری ذخیره کند و در هنگام نوشتن متن پیام کوتاه، واژه و یا عبارت جدید را جایگزین مفهوم اصلی کند.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، به همین علت دیوید کریستال از دانشگاه "بانگور" در گالی انگلیس در حال رمزگذاری یک زبان جدید و ساخت نرم افزار فرهنگ لغت واژگان T9 به زبان انگلیسی است.

برای مثال این فرهنگ لغت نرم افزاری نشان می دهد که کاربران نوجوان تلفن همراه به جای واژه "کتاب"  (book ) از واژه "آرام"( cool) استفاده می کنند.

به گفته این محقق، این نرم افزار می تواند به والدین در شناخت و درک زبان نوجوانان کمک کند.