پس از دستگيري شش سازنده ويروس هاي اينترنتي پليس ژاپن همچنان به مبارزه با خالقان ويروس هاي اينترنتي ادامه مي دهد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه يومييوري روزگذشته پليس ژاپن جوان 24 ساله اي را كه عكس ها يي را آلوده به ويروس NKJ كرده و به پست هاي الكترونيك ارسال مي كرد دستگير كرد.
ماساتو فارغ التحصيل ارتباطات الكترونيكي از دانشگاه اساكا است و چند سالي بود كه توسط كامپيوتر هاي مختلفي كه داشت ويروس هاي مخربي را به سراسر جهان ارسال مي كرد.
اين جوان همچنين به نقض قانون كپي رايت محكوم شده و پليس ژاپن اعلام كرده است كه تا كنون 5500 نفر در سراسر جهان قرباني ويروس هاي اين جوان شده اند.