مصرف قرص " وياگرا " كه برای جبران ناتوانی جنسی توسط مردان استفاده می‌شود ، می‌تواند باعث تخريب اسپرم و كاهش باروری در آنان شود.

  به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آنسا، این قرص‌آبی رنگ كه علیه ناتوانی جنسی‌استفاده می‌شود می‌تواند عوارض بدی برای اسپرم مردان داشته باشد.

در تحقیقات به‌عمل آمده از سوی " دیوید گلن" متخصص بیماری‌های زنان در دانشگاه بلفاست ، اعلام شد كه سر اسپرم‌هایی كه با اثرات ویاگرا همراه شدند ، تخریب گردیدند.

سر اسپرم برای باروری مردان بسیار مهم است ، زیرا دارای آنزیم‌هایی است كه باعث ورود اسپرم به تخمك می‌شود.

در آزمایش‌های به عمل آمده بر روی موش‌ها معلوم شد كه این دارو باعث كاهش ‪ ۴۰درصدی در ایجاد نطفه می‌شود.

به‌عقیده كارشناسان ایرلندی ، ویاگرا توان باروری مصرف‌كنندگان جوان را كه از این دارو تنها برای بهبود توان جنسی خود استفاده می‌كنند و نه برای نیاز واقعی ، بخطر می‌اندازد.